Στοιχεία Επικοινωνίας

  Επωνυμία Επιχείρησης*

  Ονοματεπώνυμο*

  E-mail*

  Τηλέφωνο

  Στοιχεία Κατάθεσης

  Τράπεζα*

  Ημερομηνία Κατάθεσης (ηη-μμ-εεεε)*

  Ποσό Κατάθεσης*

  Αιτιολογία Κατάθεσης (προαιρετικά)

  Αντίγραφο Κατάθεσης (προαιρετικά - αρχείο PDF)