Αποστολή Αρχείων

  Επωνυμία Εταιρίας*

  Email*

  Αποστολή αρχείων ισολογισμού ή άλλων δημοσιεύσεων σε μορφή Excel (.xls ή .xlsx) ή PDF (.pdf)

  Αρχείο 1 *

  Αρχείο 2

  Αρχείο 3

  Αρχείο 4

  Αρχείο 5

  Για την χρήση του CAPTCHA, πρέπει να εγκατασταθεί το plugin Really Simple CAPTCHA.

  Συμπληρώστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην παραπάνω εικόνα